Hà Nội khảo sát xây dựng tổng thể hệ thống camera giám sát toàn thành phố

11:01 26-02-2024

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố.

Kế hoạch nhằm đánh giá tổng thể thực trạng triển khai, quản lý, sử dụng hệ thống camera để đưa ra được vị trí chung, tổng thể, thống nhất về mặt kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, kết nối liên thông nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; làm cơ sở xây dựng Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung của Thành phố, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lắp, lãng phí.

Theo đó, tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, giám sát, điều hành giao thông và quản lý quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý vi phạm hành chính, quản lý trật tự văn minh đô thị, môi trường… tại các đơn vị thuộc Thành phố và đơn vị liên quan có lắp đặt camera giám sát trên địa bàn Thành phố; từ đó, đưa ra các phương án khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, quản lý, giám sát, điều hành, đảm bảo thống nhất đồng bộ, tránh trùng lắp, lãng phí, mất mỹ quan đô thị.
 
Cùng với đó, tổ chức khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhà ga, bến xe, sân bay, chợ, khách sạn, nhà hàng,…), đảm bảo tránh trùng lắp, tận dụng tối đa hệ thống đang có.
 
Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố.
 
UBND TP Hà Nội yêu cầu, trước 31/3/2024, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai camera giám sát, báo cáo kết quả khảo sát làm cơ sở xây dựng vị trí chung, tổng thể hệ thống camera.
 
Công an Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của Thành phố; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị; kịp thời tham mưu UBND Thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước 15/4/2024.

https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-khao-sat-xay-dung-tong-the-he-thong-camera-giam-sat-toan-thanh-pho-post1078950.vov - theo vov.vn