Vì sao Cần Thơ chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư?

08:26 05-07-2024

VOV.VN - Cần có giải pháp gì để việc đầu tư vào Cần Thơ đạt kết quả, kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng cao?

Chiều 4/7 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra phần chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời vấn đề xúc tiến đầu tư vào địa bàn thành phố khi đã có nhiều đoàn, nhiều doanh nghiệp đi xúc tiến nhưng có ít doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.

Trả lời vấn đề của đại biểu đặt ra, ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ cho biết, trên cơ sở định hướng phát triển ngành, lĩnh vực thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại thành phố tổ chức phối hợp với các đơn vị để tiến hành quảng bá, xúc tiến theo những ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ Lê Thanh Tâm cho rằng, qua các cuộc xúc tiến ở nước ngoài có nhiều lợi ích thấy rõ khi các doanh nghiệp nước ngoài hiểu thêm về Cần Thơ, về con người, về văn hóa, đặc biệt là hiểu thêm về tiềm năng, lợi thế, vị trí, vai trò của thành phố Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc dẫn dắt, tạo động lực phát triển của vùng, nên việc thu hút đầu tư sẽ thuận lợi hơn.

 

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cần Thơ còn ít, chỉ có 1 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trực tiếp vào thành phố với số vốn đăng ký 150.000 USD. Việc thu hút 1 doanh nghiệp đầu tư vào thành phố như vừa qua cho thấy chưa xứng tầm với tiềm năng, vị thế của thành phố. Mặc dù thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Cần Thơ còn ít nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư vào thành phố với trên 50 bản ghi nhớ, cam kết đầu. Trong thời gian tới để kế hoạch xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ lập kế hoạch cụ thể để việc xúc tiến để đạt hiệu quả cao hơn. 

Ông Lê Thanh Tâm thông tin thêm: “Trên cơ sở quy hoạch đã có, ngành nghề được xác định là ngành nghề cần thiết, quá trình lập kế hoạch xúc tiến đầu tư kể cả trong và ngoài nước cần phải cụ thể. Khi chúng ta có sẵn về cơ sở pháp lý, đội hình ban đầu thì tôi tin chắc rằng việc chúng ta xúc tiến đầu tư trong thời gian tới sẽ đạt kết quả cao hơn nhiều so với thời gian vừa qua”.

https://vov.vn/kinh-te/vi-sao-can-tho-chua-thu-hut-duoc-nhieu-doanh-nghiep-dau-tu-post1105888.vov - theo vov.vn